Radno vrijeme korisničke podrške je od ponedeljka do petka, od 8:30 do 16:30 časova
Van tog vremena, subotom i nedeljom, i u dane državnih praznika Federacije BiH i Republike Srpske korisnička podrška se pruža u režimu podrške van radnog vremena.
Zahtjevi korisničke podrške se podnose putem e-maila. E-mail adrese na koje se podnose zahtjevi zavise od proizvoda na koji se zahtjev odnosi.
Sistemski hardware i software - email: info@unitradesoft.mojweb.ba
Telefonske konsultacije se pružaju samo u hitnim slučajevima na brojeve telefona:
065/631-465, Viber: 064/4346-120

Korisnička podrška van radnog vremena se pruža samo u slučaju hitnih zahtjeva. Vrijeme utrošeno za rješavanje zahtjeva u ovom režimu se množi sa faktorom 1.5.

Za direktan pristup Vašem računaru preuzmite ovu aplikaciju TeamViewer QuickSupport zatim pokrenite aplikaciju i pošaljite nam ID i PASSWORD

 

0 0