sys-logo Slika

+387 65 631 465, +387 64 4346 120

UNITRADESOFT - sistem za upravljanje resursima preduzeća

...

Slika
UNITRADESOFT-ERP je softver firme UNITRADE SOFT Brčko koji omogućuje kontrolu, analizu i upravljanje svim poslovnim procesima i novčanim tokovima preduzeca. UNITRADESOFT-ERP automatizuje cjelokupni poslovni proces - od planiranja preko izvršenja, do praćenja i integracije svih robnih, materijalni i finansijskih tokova preduzeća.

UNITRADESOFT-ERP je integrisani informacioni sistem i u cjelosti je domaći proizvod, što je veoma bitno i izdvaja nas na tržištu BiH, te nam daje mogućnost potpunog prilagođavanja potrebama domaćim poslovnim subjektima.

UNITRADESOFT-ERP je skup programskih rješenja razvijan u ovoj firmi u proteklih 14 godina.

Pri izradi softvera korištena je sledeća tehnologija Microsoft .NET Framework 3.5, front-end: Access2010, back-end: Microsft SQL Server 2008 R2 Express (stored procedure, user-defined function, trigger). Poslovna logika aplikacije nalazi se u robusnoj i moćnoj bazi podataka MS SQL implementirana kroz uskladištene procedure, korisnički definisane funkcije i poglede. Access2010 je samo korisničko okruženje (IDE). Accessova baza podataka (DB) je u potpunosti isključena iz ovog projekta. Arhitektura sistema je klijent-server, dodavanje novih korisnika u sistem je vrlo jednostavno i ne utiče na poslovnu logiku aplikacije.

Rad sa udaljene lokacije je podržan instalacijom klijentske aplikacije na udaljenoj lokaciji i povezivanjem preko interneta (VPN konekcijom) sa serverom u firmi.

UNITRADESOFT: (ERP za mala,srednja i velika preduzeca)


  • ERP - basic integralni informcioni sistem (basic:unitradesoft)
  • ERP - silver integralni informacioni sistem (silver:unitradesoft)
  • ERP - gold integralni informacioni sistem (gold:unitradesoft)
  • ERP - platinum integralni informacioni sistem (platinum:unitradesoft)
  • Informacioni sistem za komunalna preduzeća
  • Informacioni sistem za obračun i naplatu usluga
  • Informacioni sistem za ugostiteljske objekte
  • Informacioni sistem za apoteke
  • Informacioni sistem za računarsko upravljanje robama u hipermarketima

ASW - sistem za upravljanje resursima preduzeća

...

Slika
Više od 100 preduzeća u Srbiji i regionu izabralo je ASW Inženjering, kao partnera koji informacione tehnologije stavlja u službu unapređenja poslovanja kompanije. Ne samo brojnost, već i fleksibilnost naših softverskih proizvoda i pratećih usluga, omogućava da ih u potpunosti prilagodimo poslovnim zahtjevima klijenta i pružimo integrisana rješenja oblikovana prema IT potrebama pojedinačne kompanije. Zato naša rješenja, zasnovana na jedinstvenoj tehnologiji, čine sastavni deo poslovanja, ne samo srednjih preduzeća, već i velikih korporacija.

ASW: (ERP za velike kompanije i korporacije)


0 0

Pratite nas...

© 2004 - 2018 unitradesoft.mojweb.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.8.4 | LEFTOR