POS Point of Sale

SlikaProgramski modul UnitadePOS v1.23 je namjenjen svim trgovačkim preduzećima, koja se bave prodajom roba i usluga.  Radi se o vrlo jednostavnom programu koji obuhvata sve potrebne funkcionalnosti  vezane za prodaju robe.

Za početak rada potrebno je unjeti  sledece podatke:

  • ŠIFARNIK ROBA ( šifra artikla, barkod, naziv artikla, jedinicu mjere, stopa pdv-a)
  • ŠIFARNIK TARIFNIH STOPA ZA PDV
  • ZALIHE I SKLADIŠTA

Nakon unosa ovih podataka mozemo krenuti sa prodajom. Obuka za rad na ovom programu traje 30 min.

Sve potrebne komande za rad sa fiskalnim sistemom su definisane u samom programu. Nabrojati ću osnovne:

  • Slanje blagajničkog računa na fiskalni štampač - komanda F5
  • Slanje reklamnog blagajničkog računa na fisklani štampač – komanda F6
  • Štampa Z-izvještaja na fiskalnom štampaču – komanda F7
  • Štampa X-izvještaja na fisklanom štampaču - komanda F8

 

0 0

Video

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 1

Broj jedinstvenih posjeta: 6112

Ukupno pregleda: 52903