Korisnička podrška

...

Slika
U svrhu pružanja što kvalitetnijih usluga svojim korisnicima smo obezbjedili kvalitetnu korisničku podršku. Prispjele korisničke zahtjeve rješavamo u najkraćem vremenskom intervalu putem telefona, e-mail podrška, portal za podršku (u pripremi...), izlazak na lokaciju korisnika. Aktivnosti koje spadaju u ovaj vid pružanja usluga su:

1.Prvi nivo podrške za naše proizvode
2.Distribuciju novih verzija koje radimo kvartalno
3.Razdvajanje godina na kraju fiskalne godine


Usluge HOSTINGA naših proizvoda i rješenja

...

Slika
Svojim klijentima smo omogućili da bez ulaganja u sopstvenu IT infrastrukturu, mogu koristiti naša poslovna rješenja putem interneta. UNITRADE SOFT Agencija pruža usluge hostinga softverskih proizvoda na svojim serverima. Klijent treba da ima internet konekciju i klijentsku aplikaciju (SaaS Software as a service), putem koje pristupa bazi podataka (DB) koja se nalazi na našem serveru. Usluga hostinga obuhvata sledeće aktivnosti:

1.Redovan backup podataka
2.Monitoring baze podataka
3.Administracija baze podataka

0 0