Finansijsko knjigovodstvo

ver.2017

Slika

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO - modul FIN                                  


Je programski paket koji u sklopu informacionog sistema "UNITRADESOFT" obezbjeđuje vođenje; glavne knjige, dnevnika,kupaca-dobavljača, knjiženje naloga i izradu bilansa u okviru važećih zakonskih propisa iz oblasti računovodstveno knjigovodstvenih poslova. Osnov cjelokupnog sistema je KONTNI PLAN koji je opisan hijerarhijskim šifarnikom koji obuhvata; klase, grupe, podgrupe, sintetiča i analitička konta. Omogućeno je generisanje bilansa stanja, uspjeha i bilansa novčanih tokova. 

Osnovne funkcionalnosti programa:

1.Unos i kreiranje sifarnika ( kontni plan, kupci,dobavljaci, radne jedinice...)

2.Unos i kreiranje naloga 

3.Kreiranje zakljucnih knjizenja

3.Stampa svih potrebnih izvjestaja (sifarnika,naloga,analitickih kartica,potrazivanja i dugovanja komitenata,ios, tuzbi, bilansa stanja i uspjeha, raspored troskova, glavne knjige, dnevnika..itd)

 

 KADROVSKA EVIDENCIJA - modul KAD                               


Je programski modul koji u sklopu informacionog sistema "UNITRADESOFT" obezbjeđuje formiranje jedinstvene evidencije ljudskih resursa preduzeća.


OBRAČUN KOMUNALNIH USLUGA - modul KOMUS                                 


Je programski modul koji u sklopu informacionog sistema "UNITRADESOFT" obezbjeđuje obračun komunalnih usluga, obračun potrošnje vode, obračun odvoza smeća. Obračun se vrši na bazi tarifnih modela. Ovaj programski modul je povezan sa modulom FIN, gdje se vodi evidencija dugovanja/potraživanja svih kupaca.

IS za LINUX platformu

ISLINUX ver.2017

Slika
Poslovno informacioni sistem ISLINUX. Je kompletan ERP koji se izvršava u linux okruženju. 

PROGRAMSKI ALATI:
  • Programski jezik CLIPPER
  • Relaciona baza podataka DBF

Moduli:
  • Finansijskog knjigovodstva
  • Robnog knjigovodstva
  • Materijalno knjigovodstva
  • Obracun plata
0 0

Video

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 1

Broj jedinstvenih posjeta: 6112

Ukupno pregleda: 52907